Technologie TiO2

Moderní dvousložková forma čištění a dezinfekce, která dosahuje vynikajících výsledků s dlouhodobým ochranným účinkem

2

II. fáze: Nano coating

 • druhou fází čištění je vytvoření ochranného povrchového filmu na bázi nanočástic oxidu titaničitého

 • aplikuje se nástřikem

 • má dlouhodobý účinek

 • eliminuje možnost opětovné kontaminace viry, bakteriemi, hubami a plísněmi, rozkládá mikroby a endotoxiny

 • výrazně zlepšuje vnitřní klima ve prospěch alergiků a astmatických osob

 • ochrannou látku lze aplikovat na všechny povrchy - podlahy, stěny a stropy  

 • čistí vzduch od zápachu a škodlivin, jako jsou těkavé organické látky a oxidy dusíku

 • zabraňuje tvorbě usazenin, nečistot a plísní na ošetřeném povrchu

PHOTO-2020-04-16-21-50-04.jpg
PHOTO-2020-04-16-21-3.jpg

1

I. fáze: Natural cleaner

 • prvním krokem v procesu ekologického čištění je aplikace čistícího prostředku Natural cleaner, který v kombinaci s působením fotosyntézy zabíjí 99,99% známých virů a bakterií a oslabuje buněčné stěny všech škodlivých malých mikroorganismů

 • tento postup velmi efektivně odstraňuje z povrchů širokou škálu nečistot, včetně mastnoty, olejů, nikotinu, aj. bez nežádoucích dopadů na životní prostředí

 • užití prostředku Natural cleaner výrazně přispívá jak k ochraně zdraví osob, tak také k úspoře nákladů spojených s ošetřováním povrchů

 • Natural cleaner je nezbytnou přípravou pro druhou fázi ochrany povrchů prostřednictvím Nano coatingu

1.jpg

3

Kontrola kvality

 • pro kontrolu a monitoring hygieny používáme ATP luminomert System SURE Plus s moderní fotodiodovou technologií

 • detekujeme i stopové znečištění během několika vteřin

 • na zjištěný nedostatek okamžitě reagujeme a zabráníme riziku další kontaminace